Werkwijze

VolConTra werkt volgens de volgende fasering:

  1. Verwachtingen: In deze fase vindt vraagverheldering plaats. Wat zijn uw verwachtingen? Wat wilt u bereiken en op welke termijn?
  2. Analyse: In deze fase bekijken we wat de mogelijkheden zijn, hoe de context eruit ziet, hoe spelers er tegenover staan. Deze analyse helpt uw vraag te concretiseren.
  3. Doelen: In deze fase maken we afspraken over doelen en resultaten. Hieruit volgt de offerte op basis van de vraag, analyse en gestelde doelen en leggen we onderling gemaakte afspraken vast.
  4. Uitvoering: In deze fase geven we de trainingen.
  5. Evaluatie: Deze fase start meestal al in tijdens de uitvoering zodat wij zicht hebben op de voortgang en de resultaten. Dit wordt met u besproken.
© 2012-2018 Bitpatroon BV
© 2012-2018 Bitpatroon BV